Skotthyll v/Overhalla Dart og skotthyllklubb

Skotthyll hver mandag i sommerhalvåret fra kl 11:00.

Skotthyll hver mandag i sommerhalvåret fra kl 11:00.

Opplesning av poengscore og salg av lodd med leder Randi.

Salg av kaffe og noe attåt

2023 © Overhalla frivilligsentral