Mandag 17 Juni
kl. 11:00 - 13:00 Skotthyll Overhalla Frivilligsentral
Skotthyll hver mandag i sommerhalvåret fra kl 11:00.

Skotthyll hver mandag i sommerhalvåret fra kl 11:00.

Opplesning av poengscore og salg av lodd med Randi.


Salg av kaffe og noe attåt

2019 © Overhalla frivilligsentral